ติดต่อเรา

ที่อยู่: กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา รร.จปร.
99 หมู่ 1 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์/โทรสาร: 037-393492, 02-2412691-4 (ต่อ 62366)